คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคมสิงห์   มาตย์วังแสง
ตำแหน่งครู Tel.081-8714378
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เทคโนโลยีและเทคนิคศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-2117เทคนิคคอนกรีต2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
30106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-22
30106-2101ทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-23
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี1-4-315
3121-2104วิศวกรรมการทาง3-0-36
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3121-2104 ------------------›
สชธ.21
‹------------------------------------- 3106-2108 -------------------------------------›
มชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3106-2108 -------------------------------------›
สชส.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชธ.12,สชธ.11
สชส.11
‹--------- 30106-2101 ---------›
สชส.11
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชส.21,สชส.22
 
สชส.21,สชส.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30106-0007 ---------›
มชส.11
‹--------- 3106-2108 ---------›
สชส.22
‹------------------ 3106-2108 ------------------›
สชส.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20106-2117 ---------›
ชส.21
มชธ.21,มชธ.22
‹--------- 3121-2104 ---------›
มชธ.22,มชธ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)