คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจตุพร   นาคเสน
ตำแหน่งครู Tel.090-5797125
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-24
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-36
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-38
30121-2109วัสดุงานทางและการทดสอบ1-4-310
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-38
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
มชธ.22
‹------------------------------------- 30121-2109 -------------------------------------›
มชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30121-2109 ----------------------------›
มชธ.12
มชธ.12
‹---------------------------- 30121-2002 ----------------------------›
มชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-1001 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
‹--------- 3000-2004 ---------›
มชธ.22,มชธ.21
 
มชธ.22,มชธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
มชธ.21
‹---------------------------------------------- 30106-2002 ----------------------------------------------›
มชส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-1001 ---------›
ชธ.23
มชธ.12
‹------------------ 30121-2002 ------------------›
มชธ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)