คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายNoe Nestor   Inggao
ตำแหน่งครู 099-0100125
วุฒิการศึกษาBA of Science in computer Engineering
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-18
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2-2-34
30000-1207ภาษาอังกฤษธุรกิจ3-0-33
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 23-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชฟ.12,ชฟ.11
334 
ชฟ.12,ชฟ.11
334 
สชธ.11,สชธ.12
334 
สชธ.11,สชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชก.13,ชก.14
334 
ชก.13,ชก.14
334 
ชก.12,ชก.11
334 
ชก.12,ชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
มชก.14,มชก.13
334 
มชก.14,มชก.13
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
สชธ.12,สชธ.11
334 
สชธ.12,สชธ.11
334 
3000-1207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชย.23,มชย.24
334 
3000-1207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชย.23,มชย.24
334 
3000-1207 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชย.23,มชย.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชบ11,ชช.11
334 
ชบ11,ชช.11
334 
มชก.13,มชก.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)