คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวิชชายุทธ   บัณฑิตรักการค้า
ตำแหน่งครู โทร.0648719997
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 20-2-02
20121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ1-3-24
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-24
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก0-6-26
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา1-3-220
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹--------- 20121-1003 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
723 
‹--------- 20121-2012 ---------›
ชธ.23
723 
‹--------- 20121-2012 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
723 
‹--------- 20121-1003 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
ชธ.12
721 
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
ชธ.15
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
ชธ.11
‹--------- 20000-2002 ---------›
ชส.11,ชส.12
 
ชส.11,ชส.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
ชธ.14
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
ชธ.15
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
ชธ.13
‹---------------------------------------------- 20121-2105 ----------------------------------------------›
ชธ.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)