คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคมสิงห์   มาตย์วังแสง
ตำแหน่งครู Tel.081-8714378
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เทคโนโลยีและเทคนิคศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-22
30106-2101ทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-23
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา1-4-320
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
3106-2109ปฐพีกลศาสตร์1-4-35
3121-2006ปฐพีกลศาสตร์2-2-34
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 30121-2001 -------------------------------------›
สชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-1003 ---------›
ชธ.15
‹--------- 30106-2101 ---------›
มชส.11
มชส.11
‹------------------------------------- 30121-2001 -------------------------------------›
มชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2006 ----------------------------›
สชธ.21
‹--------- 3000-2004 ---------›
สชส.22,สชส.21
 
สชส.22,สชส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3106-2109 ---------›
มชส.21
‹------------------ 3106-2109 ------------------›
มชส.21
‹------------------ 30121-2001 ------------------›
สชธ.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 30121-2001 ---------›
สชธ.12
‹--------- 30121-2001 ---------›
มชธ.11
‹------------------ 30121-2001 ------------------›
มชธ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)