คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชส.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33 3
3000-1207การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 3-0-33 3
3100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33 3
3106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร 0-6-36 6
3106-2008เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23 3
3106-2006การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 2
3106-2108คอนกรีตเทคโนโลยี 1-4-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
3121-2107การวิเคราะห์โครงสร้าง 3-0-33 3
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  16-15-22 31 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  ครบ
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
522 
 น.ส.ธมลวรรณ พันธุลาวัณย์
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
726 
 นายประสิทธิ์ เดชศิริพันธ์
723 
 นายสรวิชญ บัวสี
723 
 นายสรวิชญ บัวสี
 นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง  นายคมสิงห์ มาตย์วังแสง
 
 นายคมสิงห์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
620 
 น.ส.คมขำ ธรรมรักษา
 นายสมพาน  นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย  นายสมพาน ชิงชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ  น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ  น.ส.นฤมล ป้อมสุวรรณ
620 
 น.ส.คมขำ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)