คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายรณชัย   อุปชีวะ
ตำแหน่งครู โทร.081-4713386
วุฒิการศึกษาวศ.บ.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 12-3-325
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  28  ชั่วโมง  ปวช.  3  ชั่วโมง  ปวส.  25  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2003 ----------------------------›
สฟก.22
สฟก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2003 ----------------------------›
สฟก.24
สฟก.24
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-2003 ------------------›
สฟก.25
‹--------- 3104-2003 ---------›
สฟก.25
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.21
 
ชฟ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2003 ----------------------------›
มฟก.22
มฟก.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2003 ----------------------------›
มฟก.24
มฟก.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)