คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคมพัฒน์   เผือกคำ
ตำแหน่งครู โทร.082-1214934
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30104-0002เครื่องมือวัดและวงจรไฟฟ้า2-3-35
30104-2001การติดตั้งไฟฟ้า 12-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 22-3-315
3104-2206ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า2-3-35
3104-5302เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 20-2-32
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3104-5302 ---------›
สฟย21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-2201 ----------------------------›
มฟก.24
มฟก.24
‹------------------------------------- 3104-2201 -------------------------------------›
มฟก.21
สฟก.(ทวิภาคี)11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-2001 ----------------------------›
สฟก.(ทวิภาคี)11
‹--------- 3000-2003 ---------›
สฟย21
 
สฟย21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-2206 -------------------------------------›
สฟก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30104-0002 ----------------------------›
มฟก.16
มฟก.16
‹------------------------------------- 3104-2201 -------------------------------------›
มฟก.23
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)