คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายคณิต   พิมพ์คำไหล
ตำแหน่งครู โทร.081-4929562
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.,วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3104-9001อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-330
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
มฟก.21
มฟก.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
สฟก.21
สฟก.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-9001 ------------------›
สฟก.22
‹--------- 3104-9001 ---------›
สฟก.22
‹--------- 30000-2001 ---------›
มฟก.15
 
มฟก.15
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
สฟก.23
สฟก.23
‹------------------------------------- 3104-9001 -------------------------------------›
มฟก.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-9001 ----------------------------›
สฟก.24
สฟก.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)