คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายพลเทียน   ด่านดาหาร
ตำแหน่งครู โทร.098-142-9480
วุฒิการศึกษาปทส. (ไฟฟ้ากำลัง)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
3104-1004การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า2-3-330
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  33  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
สฟก.22
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
มฟก.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3104-1004 ------------------›
สฟก.23
‹--------- 3104-1004 ---------›
สฟก.23
‹--------- 30000-2001 ---------›
มฟก.12
 
มฟก.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-1004 ----------------------------›
สฟก.25
สฟก.25
‹------------------------------------- 3104-1004 -------------------------------------›
สฟก.24
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3104-1004 ----------------------------›
สฟก.21
สฟก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)