คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายโยธิน   เรืองสมบัติ
ตำแหน่งครู โทร.0925713838
วุฒิการศึกษาปทส.ไฟฟ้ากำลัง
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร1-6-37
20104-2105หม้อแปลงไฟฟ้า1-3-28
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า2-3-35
2104-2109การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า1-3-28
2104-2112ไมโครคอนโทรเลอร์เบื้องต้น1-3-28
2104-8001ฝึกงาน0-4-48
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  47  ชั่วโมง  ปวช.  47  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.36
‹---------------------------- 2104-2109 ----------------------------›
ชฟ.35
‹------------------ 2104-8001 ------------------›
ชฟ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
ชฟ.26
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
ชฟ.26
ชฟ.32 ชฟ.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
444 
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
ชฟ.22
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชฟ.26
 
ชฟ.26
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2009 ----------------------------›
ชฟ.35
‹---------------------------- 2104-2112 ----------------------------›
ชฟ.36
‹------------------ 2104-8001 ------------------›
ชฟ.32
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2104-2112 ----------------------------›
ชฟ.35
‹---------------------------- 20104-2105 ----------------------------›
ชฟ.26
ชฟ.35
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)