คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายปัณณทัต   ร่มสุข
ตำแหน่งครู โทร.086-0865053751
วุฒิการศึกษาคบ.อุตสาหกรรมศิลป์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-24
20103-2007เขียนแบบการเชื่อมและโลหะแผ่น1-3-24
20103-2011ผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น 10-6-26
20103-2209งานเชื่อมแก๊ส0-6-26
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
2103-2012เขียนแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-23
2103-2204งานโครงสร้าง1-3-24
2106-2110งานเชื่อมเบื้องต้น1-3-24
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2106-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชส.31
2106-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชส.31
2106-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชส.31
2106-2110 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชส.31
413 
2103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
413 
2103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
413 
2103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
413 
2103-2204 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11 สชช11 สชช11
 
สชช11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17 ชฟ.17
2103-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
2103-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
2103-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชช.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชช.11 ชช.11 ชช.11 ชช.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)