คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก (ทวิภาคี)21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต(ทวิภาคี)
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3102-5101งานเครื่องมือกล 1 0-2-32
3102-5102งานเครื่องมือกล 2 0-2-32
3102-8502โครงการ 1 0-2-22
3102-8002ฝึกงาน 1 0-2-22
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  0-11-10 11
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-5101 ---------›
 นายสัตยา อุ่นแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-8002 ---------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3000-2003 ---------›
 น.ส.ธัญลักษณ์ วันทา
 
 น.ส.ธัญลักษณ์
‹--------- 3102-5102 ---------›
 นายเกรียงไกร จันทร์โฮม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 3102-8502 ---------›
 นายจักรพันธ์ ศิริสมบัติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)