คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชก.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เทคนิคการผลิต
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33 3
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 3
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33 3
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35 5
3102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 3 1-6-37 7
3102-2105เครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม 2-0-22 2
3102-9003เทคนิคการผลิตอุปกรณ์นำคมตัดและอุปกรณ์จับยึด 0-6-26 6
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  13-19-19 32 32
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  4 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ  นายเสกสรร ศรียศ
629 
 นายสุชาติ
 นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์  นายกิตติพงษ์ รัตนวงษ์วิวัฒน์
513 
 นางมยุรา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ ทองแสน  นายอำนาจ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปริญญา ไชยสุรินทร์  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์  นายปรวรรต กัณฑสิทธิ์
 
 นายปรวรรต
 นายปริญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
513 
 นางมยุรา โพธิญาณ์
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
629 
 นายสุชาติ คงเจริญ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา  นายไพฑูรย์ ยศเตา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)