คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจรูญ   พรมสุทธิ์
ตำแหน่งครู Tel.094-2719797
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาLAB กลาง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชา LAB กลาง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30111-0004งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์1-3-28
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-38
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-38
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.21
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.21
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.21
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.21
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.23
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.23
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.23
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
ชฟ.21
635 
ชฟ.21
635 
ชฟ.21
635 
ชฟ.21
636 
มทบ.11
636 
มทบ.11
636 
มทบ.11
636 
มทบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
มทอ.11
636 
มทอ.11
636 
มทอ.11
636 
มทอ.11
มทบ.11 มทบ.11
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มทบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
636 
3102-2007 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชก.22
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.23
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.23
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.23
636 
3100-0104 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชย.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)