คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายสุวิทย์   ประดิษฐ์
ตำแหน่งครู โทร.091-0659141
วุฒิการศึกษาปทส. (ประกาศนียบัตรสิชาชีพครูชั้นสูง)
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-23
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-28
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์1-3-28
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่1-6-314
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  36  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  36  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
มชย.21
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.23
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2102 ----------------------------›
มชย.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
สชย.21
‹--------- 30001-1001 ---------›
สชย.(ทวิภาคี)11
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชย.25
 
มชย.25
สชย.(ทวิภาคี)11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
มชย.22
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
มชย.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2103 ----------------------------›
มชย.24
‹------------------ 3101-2103 ------------------›
มชย.24
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)