คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายณัฎฐกร   สาสิงห์
ตำแหน่งครู โทร.081-0494068
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศววกรรมเครื่องกล
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30001-1001การบริหารงานคุณภาพคุณภาพในองค์การ1-2-26
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-33
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0102กลศาสตร์ของไหล3-0-39
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-22
3101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์1-6-37
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  35  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 3100-0102 ------------------›
สชย.24,สชย.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 3101-2004 ---------›
สชย.23,สชย.24
 
 
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2106 ----------------------------›
มชย.25
‹--------- 3101-2106 ---------›
มชย.25
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชย.23,มชย.24
 
มชย.24,มชย.23
มชย.25
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
สชย.13,สชย.14
สชย.11,สชย.12
‹--------- 30001-1001 ---------›
สชย.12,สชย.11
‹------------------ 3100-0102 ------------------›
มชย.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชย.(ทวิภาคี)11
สชย.22,สชย.21
‹--------- 3100-0102 ---------›
สชย.22,สชย.21
‹------------------------------------- 30101-0002 -------------------------------------›
มชย.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)