คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนดร.พุทธ   ธรรมสุนา
ตำแหน่งครู โทร.080-2692217
วุฒิการศึกษาปร.ด.บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานอาชีวศึกษาบัณฑิต
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น2-3-35
30101-2105งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-310
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3100-0109เทอร์โมไดนามิกส์3-0-33
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ2-3-310
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  -  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
สชย.13
สชย.13
‹------------------ 3100-0109 ------------------›
มชย.25
 
 
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30101-2105 ----------------------------›
สชย.11
สชย.11
‹------------------------------------- 30101-0004 -------------------------------------›
มชย.14
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2107 ----------------------------›
สชย.23
สชย.23
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชย.21
 
สชย.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3101-2107 ----------------------------›
สชย.21
สชย.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)