คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจรูญ   พรมสุทธิ์
ตำแหน่งครู Tel.094-2719797
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เครื่องกล
แผนกวิชาLAB กลาง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชา LAB กลาง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20100-1008งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น1-3-24
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30111-0004งานนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์1-3-28
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์2-2-38
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-38
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  4  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชย.21
636 
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
มชก.23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
635 
‹---------------------------- 20100-1008 ----------------------------›
ชฟ.21
636 
‹---------------------------- 30111-0004 ----------------------------›
มทบ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
‹---------------------------- 30111-0004 ----------------------------›
มทอ.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
มทบ.11
 
มทบ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
636 
‹---------------------------- 3102-2007 ----------------------------›
มชก.22
636 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
สชย.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)