คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3101-2108งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 1-6-37
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01
 รวม  14-17-19 31
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
‹---------------------------- 3100-0104 ----------------------------›
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2108 ----------------------------›
 นายพัสกร แก้วไสย
‹------------------ 3101-2108 ------------------›
 นายพัสกร แก้วไสย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2101 ----------------------------›
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
‹--------- 3101-2004 ---------›
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา
‹--------- 3000-2003 ---------›
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา
 
 ดร.พุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3101-2107 ----------------------------›
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา
 ดร.พุทธ
‹------------------ 3100-0105 ------------------›
 นายพัสกร แก้วไสย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฎฐกร
‹--------- 3100-0102 ---------›
 นายณัฎฐกร สาสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)