คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 2
3101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33 3
3101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23 3
3101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35 5
3101-2103งานเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ 1-6-37 7
3101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3101-8501โครงการ 0-4-44 4
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  8-22-18 31 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายแสงเทียน ทองนาค  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายกฤษฎา เชิดพานิช  นายปริญญา พันธ์ชัย  นายปริญญา พันธ์ชัย  นายปริญญา พันธ์ชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์  ดร.พุทธ ธรรมสุนา  ดร.พุทธ ธรรมสุนา
 
 ดร.พุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายภาคิน อัศวภูมิ  นายภาคิน อัศวภูมิ  นายภาคิน อัศวภูมิ  นายภาคิน อัศวภูมิ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร  นายชัยยุทธ มุ่งสมัคร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)