คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชย.21
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
3100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33 3
3100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 3
3101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 2
3101-2101งานระบบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 4
3101-2108งานเครื่องล่างและส่งกำลังยานยนต์ 1-6-37 7
3101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35 5
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา 0-1-01 1
 รวม  14-17-19 31 31
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
636 
 นายจรูญ พรมสุทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายสุวิทย์ ประดิษฐ์  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  นายทวีศักดิ์ โคตรโสภา  ดร.พุทธ ธรรมสุนา  ดร.พุทธ ธรรมสุนา
 
 ดร.พุทธ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 ดร.พุทธ ธรรมสุนา  ดร.พุทธ ธรรมสุนา  ดร.พุทธ ธรรมสุนา  ดร.พุทธ ธรรมสุนา  ดร.พุทธ  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย  นายพัสกร แก้วไสย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายณัฎฐกร  นายณัฎฐกร สาสิงห์  นายณัฎฐกร สาสิงห์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)