คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายNoe Nestor   Inggao
ตำแหน่งครู 099-0100125
วุฒิการศึกษาBA of Science in computer Engineering
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-118
20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชย.17,ชย.18
334 
ชย.17,ชย.18
334 
ชถ.11,ชถ.12
334 
ชถ.11,ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชฟ.17,ชฟ.18
334 
ชฟ.17,ชฟ.18
334 
ชกว.13
334 
ชกว.13
334 
ชกว.12,ชกว.11
334 
ชกว.12,ชกว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชย.19,ชย.110
334 
ชย.19,ชย.110
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชบ11,ชช.11
334 
ชบ11,ชช.11
334 
ชค12,ชค11
334 
ชค12,ชค11
334 
ชอ.13,ชอ.14
334 
ชอ.13,ชอ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
ชธ.12,ชธ.11
334 
ชธ.12,ชธ.11
334 
ชฟ.13,ชฟ.14
334 
ชฟ.13,ชฟ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)