คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ลลิตา   นนท์ตรี
ตำแหน่งครู โทร.085-6437443
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์1-0-12
20901-2001การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น1-2-29
20901-2003การสร้างเว็บเบื้องต้น1-2-29
20901-2202การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-2-26
20901-2203โปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น1-2-26
30900-0013ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ1-2-23
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 20901-2003 ------------------›
ชกว.12
533 
ชกว.11
533 
‹--------- 20901-2003 ---------›
ชกว.11
541 
‹------------------ 20901-2203 ------------------›
ชกว.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
531 
ชกว.21
531 
‹--------- 20901-2202 ---------›
ชกว.21
543 
‹------------------ 20901-2203 ------------------›
ชกว.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 20901-2001 ------------------›
ชกว.12
531 
มคอ.11
531 
‹--------- 30900-0013 ---------›
มคอ.11
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชกว.13
 
ชกว.13
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
533 
‹------------------ 20901-2003 ------------------›
ชกว.13
533 
ชกว.11
533 
‹--------- 20901-2001 ---------›
ชกว.11
532 
ชกว.11,ชกว.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹------------------ 20901-2202 ------------------›
ชกว.22
532 
ชกว.13
535 
‹------------------ 20901-2001 ------------------›
ชกว.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)