คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.Mary   Damaulao
ตำแหน่งครู 094-9790328
วุฒิการศึกษาฺB4 in Eduation
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-120
20000-1215ภาษาอังกฤษสำหรับงานท่องเที่ยว0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  24  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
522 
ชกว.13,ชธ.15
522 
ชกว.13,ชธ.15
521 
ชก.23,ชก.24
521 
ชก.23,ชก.24
521 
ชย.14,ชย.13
521 
ชย.14,ชย.13
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชก.21,ชก.22
521 
ชก.21,ชก.22
521 
ชก.13,ชก.14
521 
ชก.13,ชก.14
521 
ชก.11,ชก.12
521 
ชก.11,ชก.12
521 
ชธ.14,ชธ.13
521 
ชธ.14,ชธ.13
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชฟ.11,ชฟ.12
521 
ชฟ.11,ชฟ.12
521 
ชย.15,ชย.16
521 
ชย.15,ชย.16
521 
ชย.11,ชย.12
521 
ชย.11,ชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชกว.11,ชกว.12
521 
ชกว.11,ชกว.12
512 
ชฟ.16,ชฟ.15
512 
ชฟ.16,ชฟ.15
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)