คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายอนุพันธ์   ด่านกำมา
ตำแหน่งครู โทร.0948506463
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-28
2128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์1-3-24
2128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-28
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-24
2128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-2-23
3128-2002เทคนิคการอินเตอร์เฟส1-4-35
3128-2105การซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง2-8-35
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  27  ชั่วโมง  ปวส.  10  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
ชค31
642 
‹------------------ 2128-2107 ------------------›
ชค23
647 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
ชค23
647 
‹------------------ 2128-2003 ------------------›
ชค23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
ชค22
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค11
647 
‹------------------ 2128-2104 ------------------›
ชค22
641 
‹---------------------------- 3128-2105 ----------------------------›
มทค11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
647 
‹---------------------------- 2128-2104 ----------------------------›
ชค21
641 
‹------------------------------------- 3128-2002 -------------------------------------›
สทค21
641 
มทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)