คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ชื่อผู้สอนนายนิติพัทธ์   บัวเก่า
ตำแหน่งครู 083-2846159
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโทรคมนาคม
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/งานศูนย์บ่มเพาะ/งานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมฯ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20128-2102งานบริการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์0-4-24
2128-2118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-24
3000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ4-4-312
3128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-24
3128-1002ดิจิตอลเทคนิค2-3-310
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  29  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 3128-1002 ----------------------------›
สทค11
642 
‹---------------------------- 2128-2118 ----------------------------›
ชค23
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 3128-1002 ----------------------------›
มทค11
642 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
มชก.22
642 
มทค11
‹--------- 3000-2002 ---------›
สทค11
 
สทค11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 3128-0005 ----------------------------›
มทค11
642 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชส.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
642 
‹---------------------------- 20128-2102 ----------------------------›
ชค12
642 
สทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)