คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค23
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษานายนิติพัทธ์ บัวเก่า
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์ 1-3-24
2128-2006การสร้างและพัฒนาหุ่นยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2128-2118ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
 รวม  6-16-12 22
 
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30 - 13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
649 
‹---------------------------- 2128-2006 ----------------------------›
 นายภาณุวัฒน์ ศิลาคะจิ
642 
‹------------------ 2128-2107 ------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
642 
‹---------------------------- 2128-2118 ----------------------------›
 นายนิติพัทธ์ บัวเก่า
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
644 
‹------------------ 2128-2008 ------------------›
 นายปรัชญาพล เจริญรักษ์
647 
 นายอนุพันธ์
647 
‹------------------ 2128-2003 ------------------›
 นายอนุพันธ์ ด่านกำมา
648 
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
 นายจักรกฤษ รอดสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)