คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.กานต์สิรี   ศิริบุญมี
ตำแหน่งครู Tel.098-1515415
วุฒิการศึกษาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต /คอบ.(คอมพิวเตอร์)
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-221
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-316
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  21  ชั่วโมง  ปวส.  23  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
ชย.14
643 
ชย.14
643 
ชย.14
643 
ชย.16
643 
ชย.16
643 
ชย.16
643 
ชฟ.25
643 
ชฟ.25
643 
ชฟ.25
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
มทอ.11
643 
มทอ.11
643 
มทอ.11
643 
มทอ.11
643 
ชย.18
643 
ชย.18
643 
ชย.18
643 
ชย.110
643 
ชย.110
643 
ชย.110
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
มชธ.11
643 
มชธ.11
643 
มชธ.11
643 
มชธ.11
สทค11 สทค11
 
สทค11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
สชธ.12
643 
สชธ.12
643 
สชธ.12
643 
สชธ.12
643 
สชส.11
643 
สชส.11
643 
สชส.11
643 
สชส.11
643 
ชช.11
643 
ชช.11
643 
ชช.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
643 
3001-2001 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
สชก.22
643 
ชย.12
643 
ชย.12
643 
ชย.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)