คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรกฤษ   รอดสุข
ตำแหน่งครู Tel.080-4777181
วุฒิการศึกษาคอบ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-215
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ1-2-23
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี1-2-26
20128-2101งานบริการคอมพิวเตอร์0-4-24
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์1-2-26
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-34
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  41  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
ชค12
648 
ชก.24
648 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชก.24
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชก.(ทวิศึกษา)21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชส.12
648 
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
ชค11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹---------------------------- 20128-2101 ----------------------------›
ชค11
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชค31
 
ชค31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชธ.13
648 
ชถ.22
648 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชถ.22
648 
‹---------------------------- 30128-2001 ----------------------------›
สทค11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
ชค21
648 
ชค22
648 
‹--------- 20128-2111 ---------›
ชค22
648 
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
ชค12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)