คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรกฤษ   รอดสุข
ตำแหน่งครู Tel.080-4777181
วุฒิการศึกษาคอบ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-26
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-28
20128-2113การใช้โปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-26
30128-2004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-28
2128-8501โครงการ0-4-44
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค32
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค32
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค32
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค32
649 
ชค21
649 
ชค21
649 
ชค21
649 
ชค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
649 
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
649 
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
649 
2128-2012 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
649 
ชย.17
649 
ชย.17
649 
ชย.17
649 
ชย.19
649 
ชย.19
649 
ชย.19
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
ชค21
649 
ชค21
649 
ชค21
649 
ชค22
649 
ชค22
649 
ชค22
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
2000-2006 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
 
ชค31
649 
2128-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
ชค11
649 
ชค11
649 
ชค11
649 
ชค22
649 
ชค22
649 
ชค22
649 
ชค22
649 
2128-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
649 
2128-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
649 
2128-8501 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชค31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
ชค12
649 
ชค12
649 
ชค12
649 
สทค11
649 
สทค11
649 
สทค11
649 
สทค11
649 
สทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)