คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ศิริยา   ทานน
ตำแหน่งครู โทร.093-8780274
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-215
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-26
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
2128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-29
3128-2004การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์พกพา 11-4-310
 จำนวนชั่วโมงสอน  44  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  14  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.13
645 
ชย.15
645 
‹--------- 20001-2001 ---------›
ชย.15
645 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.111
644 
มทค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 3128-2004 ----------------------------›
สทค21
645 
‹------------------ 2128-2011 ------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹------------------ 20128-2008 ------------------›
ชค22
ชค21
‹--------- 20128-2008 ---------›
ชค21
644 
สทค21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 3128-2004 ----------------------------›
มทค21
645 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.21
645 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชฟ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
มชส.11
641 
‹------------------ 2128-2011 ------------------›
ชค32
641 
‹------------------ 2128-2011 ------------------›
ชค31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)