คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอนุพันธ์   ด่านกำมา
ตำแหน่งครู โทร.0948506463
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-22
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-28
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-28
20128-2104เขียนแบบเทคนิคคอมพิวเตอร์1-3-28
2128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์1-3-24
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา1-3-28
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-34
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  45  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  4  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 3001-2001 ----------------------------›
สชก.21
‹---------------------------- 2128-2104 ----------------------------›
ชค.(ทวิศึกษา)31
648 
‹--------- 20128-1002 ---------›
ชค11,ชค12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
648 
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
ชค32
648 
‹------------------ 20128-1004 ------------------›
ชค22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
644 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค12
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชค22
 
ชค22
648 
ชค21
648 
ชค22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
ชค12
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
ชค31
648 
‹------------------ 20128-1004 ------------------›
ชค21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
645 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
ชค11
644 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
ชค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)