คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจักรกฤษ   รอดสุข
ตำแหน่งครู Tel.080-4777181
วุฒิการศึกษาคอบ.คอมพิวเตอร์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-26
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-26
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-28
20128-2113การใช้โปรแกรมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-2-26
30128-2004ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-35
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-28
2128-8501โครงการ0-4-44
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  46  ชั่วโมง  ปวช.  41  ชั่วโมง  ปวส.  5  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
ชค32
649 
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
ชค21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹---------------------------- 2128-2012 ----------------------------›
ชค31
649 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.17
649 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
ชย.19
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹------------------ 20128-2113 ------------------›
ชค21
649 
ชค22
649 
‹--------- 20128-2113 ---------›
ชค22
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชค31
 
ชค31
649 
ชค31
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
ชค11
649 
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
ชค22
649 
‹------------------ 2128-8501 ------------------›
ชค31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
649 
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
ชค12
649 
‹------------------------------------- 30128-2004 -------------------------------------›
สทค11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)