คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สวรินทร์   สกุลพานิช
ตำแหน่งครู โทร.081-7174268
วุฒิการศึกษาบธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)
แผนกวิชาหมวดธุรกิจ
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-215
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ1-0-13
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 40-2-02
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ2-0-26
Homer-oom5พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  27  ชั่วโมง  ปวช.  24  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชสท31
512 
มชย.15
512 
มชย.12,มชย.11
512 
ชถ.11,ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
512 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชก.31,ชก.32
512 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชก.12,ชก.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชก.14,ชก.13
512 
ชส.11,ชส.12
‹--------- 2000-2006 ---------›
ชฟ.34
 
ชฟ.34
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹------------------ 20001-1003 ------------------›
ชช.21,ชก.15
512 
มชย.13,มชย.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
512 
‹--------- 2001-1002 ---------›
ชค31,ชค32
512 
‹--------- 20001-1003 ---------›
ชส.12,ชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)