คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายอภิสิทธิ์   ปาทวาท
ตำแหน่งครู Tel.089-5188644
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-26
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง2-0-22
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-22
20121-2116งานอะลูมิเนียม0-6-26
20121-2119งานสุขาภิบาล1-3-28
2121-2116งานอะลูมิเนียม0-6-212
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  40  ชั่วโมง  ปวช.  37  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2116 ----------------------------›
ชธ.31
‹--------- 2121-2116 ---------›
ชธ.31
723 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2119 ----------------------------›
ชธ.21
723 
ชธ.23
‹---------------------------- 20121-2119 ----------------------------›
ชธ.23
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2116 ----------------------------›
ชธ.33
‹--------- 2121-2116 ---------›
ชธ.33
‹--------- 3000-2003 ---------›
สชธ.21
 
สชธ.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
725 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชธ.15
723 
‹--------- 20121-1005 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
723 
‹--------- 20121-2008 ---------›
ชธ.23
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2116 ----------------------------›
ชธ.22
‹--------- 20121-2116 ---------›
ชธ.22
723 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)