คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายศักดิ์ชัย   กลางหล้า
ตำแหน่งครู .081-6010191
วุฒิการศึกษาค.อ.ม.เทคโนโลยีการศึกษาทางอาชีวะและเทคนิคศึกษา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานกิจกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-212
2121-2004การประมาณราคางานโยธา1-3-28
2121-8501โครงการ0-4-412
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
‹------------------ 2121-8501 ------------------›
ชธ.33
727 
ชธ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
ชธ.22
‹---------------------------- 2121-8501 ----------------------------›
ชธ.32
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
ชธ.23
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชส.21
 
ชส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
ชธ.21
‹---------------------------- 2121-8501 ----------------------------›
ชธ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
ชธ.31
‹---------------------------- 2121-2004 ----------------------------›
ชธ.33
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)