คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจตุพร   นาคเสน
ตำแหน่งครู Tel.090-5797125
วุฒิการศึกษาคอบ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม2-0-24
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-22
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-36
30106-0001พื้นฐานงานไม้0-6-26
30106-0002พื้นฐานงานปูน0-6-26
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-26
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
3121-2005คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-34
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  8  ชั่วโมง  ปวส.  31  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2008 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
‹--------- 20121-2010 ---------›
ชธ.21,ชธ.22
‹---------------------------------------------- 30121-0007 ----------------------------------------------›
มชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30106-0001 ----------------------------›
มชส.11
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
มชธ.11,มชธ.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
723 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชส.12,ชส.11
723 
‹--------- 20001-1002 ---------›
ชธ.22,ชธ.21
‹--------- 30106-0001 ---------›
มชส.11
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชธ.22
 
มชธ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 3121-2005 ----------------------------›
สชธ.21
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
สชส.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 30106-0002 ----------------------------›
มชส.11
‹--------- 30106-0002 ---------›
มชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)