คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายกฤษณะ    ภูมิศรีแก้ว
ตำแหน่งครู Tel.085-7396164
วุฒิการศึกษาสถ.บ.สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-26
20106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง0-6-26
20106-2011อ่านแบบงานก่อสร้าง2-0-22
20106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-36
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-212
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  39  ชั่วโมง  ปวช.  39  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
ชธ.15
724 
‹---------------------------------------------- 20106-2003 ----------------------------------------------›
ชส.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
ชธ.22,ชธ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
ชธ.14,ชธ.13
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
 
ชธ.12,ชธ.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹--------- 20106-2011 ---------›
ชส.12,ชส.11
‹---------------------------------------------- 20106-2104 ----------------------------------------------›
ชส.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
724 
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
ชธ.12,ชธ.11
724 
‹---------------------------------------------- 20106-1001 ----------------------------------------------›
ชส.12,ชส.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)