คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายจตุชัย   บุดนาชิน
ตำแหน่งครู โทร 085-4501306
วุฒิการศึกษาปทส.โยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-1002พื้นฐานงานไม้0-6-212
20121-2101งานไม้0-6-218
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
ชธ.12
‹--------- 20121-2101 ---------›
ชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2101 ---------›
ชธ.11
‹---------------------------------------------- 20106-1002 ----------------------------------------------›
ชส.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
ชธ.11
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชธ.33
 
ชธ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------------------------- 20106-1002 ----------------------------------------------›
ชส.12
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2101 ----------------------------›
ชธ.13
‹--------- 20121-2101 ---------›
ชธ.13
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)