คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายบุญมี   ภูครองหิน
ตำแหน่งครู Tel.081-6619194
วุฒิการศึกษาปทส.(ช่างก่อสร้าง)
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20106-1003พื้นฐานงานปูน0-6-26
20121-2102งานปูน0-6-224
20121-2119งานสุขาภิบาล1-3-24
3000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  34  ชั่วโมง  ปวส.  3  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
ชธ.11
‹--------- 20121-2102 ---------›
ชธ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹--------- 20121-2102 ---------›
ชธ.12
‹---------------------------------------------- 20106-1003 ----------------------------------------------›
ชส.12
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
ชธ.12
‹--------- 3000-2003 ---------›
มชส.21
 
มชส.21
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2119 ----------------------------›
ชธ.22
‹---------------------------------------------- 20121-2102 ----------------------------------------------›
ชธ.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
ชธ.14
‹--------- 20121-2102 ---------›
ชธ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)