คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.Mary   Damaulao
ตำแหน่งครู 094-9790328
วุฒิการศึกษาฺB4 in Eduation
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ0-2-116
 จำนวนชั่วโมงสอน  18  ชั่วโมง  ปวช.  18  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชก.24,ชก.23
521 
ชก.24,ชก.23
521 
ชกว.12,ชกว.11
521 
ชกว.12,ชกว.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชถ.21,ชถ.22
521 
ชถ.21,ชถ.22
521 
ชอ.22,ชอ.21
521 
ชอ.22,ชอ.21
521 
ชฟ.22,ชฟ.21
521 
ชฟ.22,ชฟ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชฟ.23,ชฟ.24
521 
ชฟ.23,ชฟ.24
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชกว.21,ชกว.22
521 
ชกว.21,ชกว.22
521 
ชธ.22,ชธ.21
521 
ชธ.22,ชธ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
521 
ชก.22,ชก.21
521 
ชก.22,ชก.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)