คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.ปุณฑริก   สกุลมีศักดิ์
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20100-1303ศิลปะภาพร่าง1-3-28
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-22
20108-9003การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-26
30108-0006กฏหมายอาคาร2-0-22
2108-2105การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 21-3-24
2108-2118กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-22
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  31  ชั่วโมง  ปวช.  29  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-9003 ----------------------------›
ชถ.21
‹--------- 20108-9003 ---------›
ชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
ชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹---------------------------- 20100-1303 ----------------------------›
ชถ.12
639 
‹--------- 30108-0006 ---------›
มชถ.11
‹--------- 20000-2001 ---------›
ชถ.12
 
ชถ.12
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 20100-1303 ----------------------------›
ชถ.11
638 
‹--------- 20108-9002 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 2108-2105 ----------------------------›
ชถ.31
638 
‹--------- 2108-2118 ---------›
ชถ.31
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)