คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายชยพล   สีหานาม
ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 12-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
30108-0001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-24
30108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-37
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-22
3108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-414
3108-2006การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-22
Home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  34  ชั่วโมง  ปวช.  2  ชั่วโมง  ปวส.  32  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹--------- 20108-1002 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
634 
‹--------- 3108-2006 ---------›
มชถ.21,สชถ.21
634 
‹--------- 3108-2003 ---------›
มชถ.21
633 
‹------------------------------------- 3108-2003 -------------------------------------›
มชถ.21
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹-------------------------------------------------------- 30108-0003 --------------------------------------------------------›
มชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 30108-2005 ---------›
มชถ.11,สชถ.11
‹--------- 30000-2001 ---------›
สชถ.11
 
สชถ.11
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹---------------------------- 30108-0001 ----------------------------›
มชถ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
633 
‹-------------------------------------------------------- 3108-2003 --------------------------------------------------------›
สชถ.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)