คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.อารีรัตน์    แข็งสง่า
ตำแหน่งครู
วุฒิการศึกษาคบ.คณิตศาสตร์
แผนกวิชาหมวดคณิตศาสตร์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-214
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-0-26
30000-1403สถิติและการวางแผนการทดลอง3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  26  ชั่วโมง  ปวช.  20  ชั่วโมง  ปวส.  6  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
434 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.18,ชฟ.17
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชค11,ชค12
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชอ.12,ชอ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชส.12,ชส.11
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชธ.15
434 
‹--------- 30000-1403 ---------›
สบจ.11,มบข.11
‹--------- 30000-2002 ---------›
สชย.12
 
สชย.12
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
สบจ.11,มบข.11
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชอ.14,ชอ.13
434 
‹--------- 20000-1403 ---------›
ชฟ.12,ชฟ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
434 
‹--------- 20000-1401 ---------›
ชถ.12,ชถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)