คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนน.ส.สุภัสสร   เสริมทรัพย์
ตำแหน่งครู โทร.089-0465609
วุฒิการศึกษาค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-11
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-24
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-212
20108-9003การปฏิบัติงานจัดสวน0-6-26
30108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง2-0-22
2000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-02
2108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง1-2-23
2108-8001ฝึกงาน0-4-44
homer-oom4พบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  35  ชั่วโมง  ปวช.  33  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹------------------ 2108-2010 ------------------›
ชถ.31
‹--------- 2108-8001 ---------›
ชถ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
638 
‹--------- 30108-0005 ---------›
มชถ.11
634 
‹---------------------------------------------- 20108-2005 ----------------------------------------------›
ชถ.22
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹---------------------------- 20108-2005 ----------------------------›
ชถ.21
632 
‹--------- 20108-2005 ---------›
ชถ.21
‹--------- 2000-2005 ---------›
ชถ.33
 
ชถ.33
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
ชถ.11,ชถ.12
‹--------- 2108-8001 ---------›
ชถ.33
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹---------------------------- 20100-1301 ----------------------------›
ชถ.12
‹---------------------------------------------- 20108-9003 ----------------------------------------------›
ชถ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)