คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายNoe Nestor   Inggao
ตำแหน่งครู 099-0100125
วุฒิการศึกษาBA of Science in computer Engineering
แผนกวิชาหมวดอังกฤษ
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาสามัญ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-118
20000-1218ภาษาอังกฤษสำหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ0-2-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.17,ชย.18
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชถ.11,ชถ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
334 
‹--------- 20000-1218 ---------›
ชกว.13
334 
‹--------- 20000-1218 ---------›
ชกว.12,ชกว.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.19,ชย.110
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชบ11,ชช.11
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชค12,ชค11
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชอ.13,ชอ.14
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชธ.12,ชธ.11
334 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.13,ชฟ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)