คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสุชัญญ์ญา   ชะลูด
ตำแหน่งครู โทร.081-9652419
วุฒิการศึกษาคอ.บ.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 20-2-02
20108-2007การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 10-6-212
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ1-4-310
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น1-3-24
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-22
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
Homer-oom3พบครูที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  37  ชั่วโมง  ปวช.  35  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-9005 ----------------------------›
ชถ.11
639 
‹---------------------------------------------- 2108-2103 ----------------------------------------------›
ชถ.33
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
มชถ.11,สชถ.11
634 
สชถ.11,มชถ.11
632 
‹------------------------------------- 20108-2008 -------------------------------------›
ชถ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 20108-2007 ----------------------------›
ชถ.21
639 
‹--------- 20108-2007 ---------›
ชถ.21
‹--------- 20000-2004 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
 
ชถ.21,ชถ.22
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 20108-2007 ----------------------------›
ชถ.22
639 
‹--------- 20108-2007 ---------›
ชถ.22
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
632 
‹------------------------------------- 20108-2008 -------------------------------------›
ชถ.12
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)