คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนางสุชัญญ์ญา   ชะลูด
ตำแหน่งครู โทร.081-9652419
วุฒิการศึกษาคอ.บ.สถาปัตยกรรม
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-02
20108-2108การเขียนภาพร่าง0-4-28
20108-2109ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม1-3-28
2108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-26
2108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 20-6-26
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง2-0-22
homer-oom2พบครูที่ปรึกษา0-1-01
PLCProfessional Learning Community0-0-02
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  31  ชั่วโมง  ปวส.  2  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹---------------------------- 2108-2103 ----------------------------›
ชถ.31
639 
‹--------- 2108-2103 ---------›
ชถ.31
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-2108 ----------------------------›
ชถ.12
‹---------------------------- 20108-2109 ----------------------------›
ชถ.21
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
639 
‹--------- 3108-9003 ---------›
มชถ.21
‹--------- 20108-2109 ---------›
ชถ.22
‹--------- 20108-2109 ---------›
ชถ.22
‹--------- 20000-2003 ---------›
ชถ.22,ชถ.21
 
ชถ.22,ชถ.21
 
 
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
634 
‹---------------------------- 2108-2101 ----------------------------›
ชถ.31
634 
‹--------- 2108-2101 ---------›
ชถ.31
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
‹---------------------------- 20108-2108 ----------------------------›
ชถ.11
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)