คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชถ.11
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23 3
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-37 7
20108-2004การเขียนแบบก่อสร้าง 1 0-6-26 6
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ 1-4-35 5
20108-2009การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 4
20108-2110กฏหมายอาคาร 2-0-22 2
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 1 2-0-22 2
20108-9005การเขียนลายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 1-3-24 4
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 2
Homer-oom1พบครูที่ปรึกษา 0-0-01 1
 รวม  11-28-21 40 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด  นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
334 
 นายNoe Nestor Inggao
334 
 นายNoe Nestor Inggao
512 
 น.ส.สวรินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
512 
 น.ส.สวรินทร์ สกุลพานิช
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
632 
 นางสุชัญญ์ญา ชะลูด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
632 
 น.ส.สุภัสสร เสริมทรัพย์
 นายวรพงศ์ รอบรู้  นายวรพงศ์ รอบรู้  นายวรพงศ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
633 
 น.ส.ปุณฑริก สกุลมีศักดิ์
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
638 
 นายวรพงศ์ รอบรู้
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
434 
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
434 
 น.ส.อารีรัตน์ แข็งสง่า
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
638 
 น.ส.เขมอัชฌ์ธิกา ภูวศรีเหลื่อม
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
633 
 น.ส.วรัญญพัชร พงษ์หนองโน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)