คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ชื่อผู้สอนนายวิชชายุทธ   บัณฑิตรักการค้า
ตำแหน่งครู โทร.0648719997
วุฒิการศึกษาคอ.บ.วิศวกรรมโยธา
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
หน้าที่พิเศษครูประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง-โยธา
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-02
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-28
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-38
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-26
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-310
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา3-0-33
home-roomพบที่ปรึกษา0-0-01
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  11  ชั่วโมง  ปวส.  27  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่
กิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


เวลา08.30-09.3009.30-10.3010.30-11.3011.30-12.30
พักเที่ยง 12.30-13.30 น.
13.30-14.3014.30-15.3015.30-16.3016.30-17.3017.30-18.3018.30-19.3019.30-20.30
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
ชธ.14
722 
ชธ.14
722 
ชธ.14
722 
ชธ.14
มชธ.12 มชธ.12 มชธ.12 มชธ.12 มชธ.12 มชธ.12
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
สชธ.12
727 
สชธ.12
727 
สชธ.12
727 
สชธ.12
727 
สชธ.12
727 
สชธ.11
727 
สชธ.11
727 
สชธ.11
727 
สชธ.11
727 
สชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ชส.11,ชส.12 ชส.11,ชส.12
 
home-room ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
ชส.12,ชส.11
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
722 
ชธ.12
722 
ชธ.12
722 
ชธ.12
722 
ชธ.12
มชธ.11 มชธ.11 มชธ.11 มชธ.11
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
727 
มชธ.12
727 
มชธ.12
727 
มชธ.12
727 
มชธ.12
725 
3121-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21,มชธ.22
725 
3121-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21,มชธ.22
725 
3121-2004 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
มชธ.21,มชธ.22
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)